Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra alle butikker under eGade IVS.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og den enkelte butik.
Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra den enkelte butik.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra butikkens side, er denne af vejledende art. Den enkelte butik indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra den enkelte butik anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med den enkelte butiks leverandør med leverandørens leveringstid.

Risikoen for varerne Risikoen for varer købt af den enkelte butik overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra den enkelte butik, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til den enkelte butik.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, den enkelte butik har stillet dig i udsigt. Pris og betaling I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med de gældende betalingskort på eGade IVS. Alle priser i den enkelte butik – på web-adressen www.egade.dk – er inkl. Moms. Fortrydelsesret – Den enkelte butik yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Disclaimer

eGade IVS fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til mellemværender mellem kunden og den enkelte butik.
Har den enkelte butik optrådt uetisk eller overtrådt de til enhver tid gældende danske regler for e-handel, har kunden mulighed for at klage til eGade IVS.

ODR

ODR står for Online Dispute Resolution. ODR-platformen er en europæisk klageportal, som forbrugere kan anvende til at klage direkte til en virksomhed, der sælger varer eller tjenester på nettet. ODR-platformen drives af Europa-Kommissionen. Platformen kan anvendes fra den 15. februar 2016 via linket http://ec.europa.eu/odr